Gabriel Molicki

Uczeń gimnazjum, uczestnik zajęć Stowarzyszenia U Siemachy. Brał udział i grał główną rolę w filmie "Gabryś" w ramach projektu "Mój świat po dwóch stronach kamery z BZ WBK". Jest wolontariuszem Stowarzyszenia; pomaga przy spektaklach Teatru trochę Innego ( aktor, pomoc techniczna ), a także w bieżącej działalności i sprawach organizacyjnych.