Gabriela Pierek

Pedagog, ukończyła Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie o specjalności pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna. Ukończyła kurs w zakresie systemowej terapii rodzin przy Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Collegium Medicum UJ , obecnie w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii. Wolontariuszka i współpracownik wielu krakowskich i częstochowskich organizacji pozarządowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i readaptacyjnych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Skrzydła jako asystentka osób niepełnosprawnych oraz pomoc przy spektaklach Teatru trochę Innego ( aktorka, pomoc techniczna,inspicjentka ).