Grzegorz Zaleski

Absolwent filmoznawstwa UJ, student Szkoły Filmowej w Łodzi na kierunku: realizacja telewizyjna. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Skrzydła jako autor filmów i realizacji ze spektakli.