Joanna Gałka

Joanna Gałka
Absolwentka krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Zaangażowana w akcje wolontariackie fundacji krakowskich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem jako inspicjentka oraz pomoc techniczna w spektaklach Teatru trochę Innego.