Monika Stanaszek

Monika Stanaszek - socjolog, oligofrenopedagog; łączy pasję z pracą terapeutyczną, w której wykorzystuje taniec, ruch i dramę. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Skrzydła jako asystentka osób niepełnosprawnych oraz pomoc przy spektaklach Teatru trochę Innego ( aktorka, pomoc techniczna, aranżacja świateł i dźwięku, inspicjentka ). Prowadzi także warsztaty taneczne i choreoterapeutyczne.