Ministry of Culture and National Heritage
www.mk.gov.pl
PZU Foundation
www.pzu.pl
Urząd Niasta Krakowa
Krakow’s City Office

www.krakow.pl

Stowarzyszenie Wybrzeżak
Wybrzeżak Association
www.wybrzezak.org
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
J&S Pro Bono Poloniae Fundation
www.jsprobono.pl
Województwo Małopolskie
Małopolska Province
www.malopolskie.pl
Elektrociepłownia Kraków
Heat and Power Generating Plant of Krakow
www.eckrakow.pl
Fundacja Marka Kamińskiego
Marek Kamiński Fundation
www.kaminski.pl
Adamed
Adamed sp. z o.o.
www.adamed.com.pl
Sanofi - Aventis
Sanofi - Aventis sp. z o.o.
www.sanofi-aventis.com.pl
Fundacja Charytatywna Agora Holding S.A.
Agora Holding S.A. Charity Fundation
www.agora.pl
DG Edukacja i Kultura
Youth in Action Programme of EU
www.youth.org.pl
Teatr Grodzki
Bielskie Artistic Association Grodzki Theatre
www.teatrgrodzki.pl
Fundacja Stefana Batorego
Batory Foundation
www.batory.org.pl
Divadlo z Pasaże
www.divadlozpasaze.sk
Inventura
o.s. Inventura
www.inventura.org
Fundacja PricewaterhouseCoopers "Podaruj siebie"
PricewaterhouseCoopers Foundation “Give Yourself”
www.pwc.com
Biuro Inicjatyw Międzynarodowych
Bureau of International Initiatives
www.viktari.nazwa.pl
Krakowskie Zakłady Sorzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.
Krakow’s Factories of Orthopaedic Equipment Sp. z o.o.
www.kzso.com.pl
Zakład Przemysłu Cukierniczego SKAWA
Factories of Confectionery Industry Skawa S.A.
www.skawa.com.pl
Cukiernia Józef Wilk
”Jozef Wilk” Patissere
www.jozefwilk.pl